Κατάλογος. Bonus στην Αγάπη.

Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών

Στόχος της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών ήταν και είναι η ανάπτυξη...

Στόχος της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών ήταν και είναι η ανάπτυξη και συστηματική παροχή πολυποίκιλων υπηρεσιών, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην αντιμετώπιση αναγκών, την βελτίωση καταστάσεων και την προαγωγή των δικαιωμάτων  των ανθρώπων που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση στην Ελλάδα. Στο πρότυπο κέντρο εκπαίδευσης και αποκατάστασης “Πόρτα Ανοιχτή”, προσφέρεται εκπαίδευση και αποκατάσταση σε πάνω από 240 άτομα όλων των ηλικιών.

6.000 Gold Points αντιστοιχούν σε προσφορά 30€

www.eps-ath.gr

 

ΚΩΔΙΚΟΣ: 9058
Membership Rewards Πόντοι: 6.000