Κατάλογος. Bonus στην Αγάπη.

UNICEF

Η Ελληνική Επιτροπή της UNICEF ιδρύθηκε το 1977 και μέχρι σήμερα...

Η Ελληνική Επιτροπή της UNICEF ιδρύθηκε το 1977 και μέχρι σήμερα εργάζεται για να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την ελληνική κοινωνία για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στον αναπτυσσόμενο κόσμο καθώς και για να υποστηρίξει ουσιαστικά τα προγράμματα βοήθειας της UNICEF. Είναι μία ανεξάρτητη οργάνωση όπως και οι άλλες 37 εθνικές επιτροπές που υπάρχουν σε χώρες του βιομηχανικού κόσμου που από κοινού υποστηρίζουν το έργο της UNICEF σε 157 σημεία του πλανήτη.

6.000 Gold Points αντιστοιχούν σε προσφορά 30€

www.unicef.gr

ΚΩΔΙΚΟΣ: 9060
Membership Rewards Πόντοι: 6.000