Κατάλογος. Bonus στην Αγάπη.

Σικιαρίδειο Ίδρυμα

Κέντρο Ανοιχτής Φροντίδας για την κατάρτιση παιδιών και νέων -ηλικίας από 5 μέχρι 21 ετών- με νοητική υστέρηση και μαθησιακές δυσκολίες.

Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα ιδρύθηκε το 1939. Είναι Κέντρο Ανοιχτής Φροντίδας για την κατάρτιση παιδιών και νέων -ηλικίας από 5 μέχρι 21 ετών- με νοητική υστέρηση και μαθησιακές δυσκολίες.

Είναι Μη-Κερδοσκοπικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την ψυχική, κοινωνική και θεραπευτική φροντίδα των παιδιών με νοητική υστέρηση και την προ-επαγγελματική και επαγγελματική κατάρτισή τους.

Το ίδρυμα φροντίζει 200 παιδιά. Το έργο επιτελείται από έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Πεντέλης 58, 151 26 Μαρούσι

6.000 Gold Points αντιστοιχούν σε προσφορά 30€

www.sikiarideio.gr

ΚΩΔΙΚΟΣ: 9067
Membership Rewards Πόντοι: 6.000