Κατάλογος. Bonus στην Αγάπη.

Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος

Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” έχει ως σκοπό την μείωση των παιδικών ατυχημάτων...

Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” έχει ως σκοπό την μείωση των παιδικών ατυχημάτων και την άμεση και σωστή αντιμετώπιση των παιδικών τραυματισμών.
Ενημερώνει για την πρόληψη παιδικών ατυχημάτων με ομιλίες σε δημοτικά σχολεία όπου διανέμει και έντυπο υλικό, εκπαιδεύει γιατρούς και νοσηλευτές στην αντιμετώπιση των παιδικών τραυματισμών και προσφέρει ιατρικό εξοπλισμό και μηχανήματα στα Νοσοκομεία Παίδων για την βελτίωση της νοσηλείας των παιδιών.
Επίσης δημιουργεί Αίθουσες Επειγόντων Περιστατικών στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία
για την σωστή υποδοχή και άμεση φροντίδα των τραυματισμένων παιδιών.
Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία περίπου 500.000 παιδιά τραυματίζονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, από τα οποία 700 πεθαίνουν και 3.000 μένουν ανάπηρα.

www.pedtrauma.gr

ΚΩΔΙΚΟΣ: 9073
Membership Rewards Πόντοι: 6.000