Κατάλογος. Bonus στην Αγάπη.

Δεσμός

Ο Δεσμός είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο με αποστολή να κάνει την προσφορά εύκολη και αποτελεσματική για όποιον θέλει να βοηθήσει, οπουδήποτε στην Ελλάδα. Ο Δεσμός διασφαλίζει επαγγελματισμό και απόλυτη διαφάνεια τόσο για δωρεές σε είδος όσο και για χρηματικές δωρεές από ιδιώτες, εταιρείες και ιδρύματα. Μέσα στα 5 χρόνια λειτουργίας του, ο Δεσμός έχει αποκτήσει εκτενή γνώση και κατανόηση του τρίτου τομέα στη χώρα, ενώ σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα εθνικής εμβέλειας με στόχο την κάλυψη αναγκών στους χώρους της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της ενδυνάμωσης των νέων κοκ. Από το 2012 μέχρι και σήμερα, χάρις στις δωρεές χιλιάδων ιδιωτών και πάνω από 230 εταιρειών και ιδρυμάτων, ο Δεσμός έχει στηρίξει πάνω από 700 οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας και 300.000 επωφελούμενους. Η αξία των αγαθών που έχει προσφέρει ο Δεσμός σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη ξεπερνά τα 3.500.000€. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε ένα σύντομο βίντεο εδώ ή επισκεφθείτε το

www.desmos.org

Ο Δεσμός είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο με αποστολή να κάνει την προσφορά εύκολη και αποτελεσματική για όποιον θέλει να βοηθήσει, οπουδήποτε στην Ελλάδα. Ο Δεσμός διασφαλίζει επαγγελματισμό και απόλυτη διαφάνεια τόσο για δωρεές σε είδος όσο και για χρηματικές δωρεές από ιδιώτες, εταιρείες και ιδρύματα.

Μέσα στα 5 χρόνια λειτουργίας του, ο Δεσμός έχει αποκτήσει εκτενή γνώση και κατανόηση του τρίτου τομέα στη χώρα, ενώ σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα εθνικής εμβέλειας με στόχο την κάλυψη αναγκών στους χώρους της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της ενδυνάμωσης των νέων κοκ.

Από το 2012 μέχρι και σήμερα, χάρις στις δωρεές χιλιάδων ιδιωτών και πάνω από 230 εταιρειών και ιδρυμάτων, ο Δεσμός έχει στηρίξει πάνω από 700 οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας και 300.000 επωφελούμενους. Η αξία των αγαθών που έχει προσφέρει ο Δεσμός σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη ξεπερνά τα 3.500.000€. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε ένα σύντομο βίντεο εδώ ή επισκεφθείτε το www.desmos.org

ΚΩΔΙΚΟΣ: 9807
Membership Rewards Πόντοι: 6.000